Nat tegen Nat

Twee vlakken. Verdeeld volgens de Gulden Snede. Eén nat met water; het andere, het grote, beschilderd met waterige verf. Waar de vlakken elkaar raken start het proces.